Gebruiksvoorwaarden


Aansprakelijkheid

Group S ondernemingslocket besteedt de grootste zorg aan de teksten en gegevens die verspreid worden op haar website. De informatie op de site is gebaseerd op de meest betrouwbare bronnen.

Gezien de complexiteit en de overvloed aan economische bepalingen die van toepassing zijn op de ondernemingen, kan Group S ondernemingslocket niet garanderen dat haar teksten en gegevens altijd volledig, correct en geactualiseerd zijn.

Group S ondernemingslocket verbetert continu de gegevens en teksten op het net en vult ze regelmatig aan. De informatie op de website is dus louter indicatief. Group S ondernemingslocket is niet verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie, met welk doel ook.

De correcte toepassing van sociale en fiscale rechtsregels in een concreet geval is de taak van specialisten : wij raden u dan ook aan om beroep te doen op de specialisten om een correct personeelsbeheer te voeren in uw onderneming.

Group S ondernemingslocket kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade aan een computer, hard- of software, virussen en andere ongemakken en/of verlies van tijd, door het gebruik van deze website.

Group S ondernemingslocket kan op elk ogenblik en dit zonder voorafgaandelijke kennisgeving, aanpassingen doen op het vlak van haar diensten of producten, inclusief de prijzen en beschrijvingen.

De website van Group S ondernemingslocket bevat hypertextlinks naar sites die door derden worden beheerd. Group S ondernemingslocket is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Wanneer u een formulier invult, dan slaat Group S ondernemingslocket, uw gegevens in een bestand op om aan uw verzoek tegemoet te komen. In toepassing van de wet van 08.12.1992 betreffende de bescherming van het privéleven op het vlak van de verwerking van persoonlijke gegevens, mag u inzage vragen in uw gegevens om er eventuele verbeteringen in aan te brengen. Group S ondernemingslocket mag deze gegevens doorgeven aan derden met wie zij contracten heeft afgesloten.

Auteursrechten

De informatie op de huidige website en alle elementen van de website, met inbegrip van de conceptie, zijn beschermd door de auteursrechten.

De cijfergegevens en/of tekstgegevens mogen dus niet aangepast, vertaald, gereproduceerd en/of verdeeld worden en dit gedeeltelijk of in zijn geheel, gratis of tegen betaling onder welke vorm ook, zonder schriftelijk akkoord van Group S ondernemingslocket.

De bezoeker van de site mag deze informatie gebruiken voor eigen gebruik maar op voorwaarde dat er geen commerciële uitbating is.

Naam en logo van Group S ondernemingslocket

De naam en het logo van Group S ondernemingslocket, zoals opgenomen in deze website zijn eigendom van Group S ondernemingslocket en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet gebruikt worden.

Belgische wetgeving en bevoegde rechtbanken

Onderhavige gebruiksvoorwaarden vallen onder de Belgische wetgeving.

Bij deze erkent de gebruiker dat elke betwisting die voorvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze site zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Brussel (België).

Door deze site te bezoeken stemt u in met de gebruiksvoorwaarden.