Stopzetting

Voer het ondernemingsnummer of vestigingseenheidsnummer van de zaak die u wenst stop te zetten in.